Currently browsing

January 2013

Chinese 1.4.7 Modding Tutorials: 第六章:自訂材質

第六章:自訂材質 在這次的教學,我會教你如何自訂方塊和物品的材質。 我會用第五章完整的代碼來開始, 也就是有基本方塊、基本物品、燃料、合成表、熔煉表的代碼。 首先我們需要準備一個繪圖軟體,來進行我們所需要的材質繪畫。 請勿使用小畫家,因為小畫家不能把圖片用成透明底喔! 我個人推薦Gimp或者Paint.net作為免費的繪畫軟體使     用。 然後我們需要在繪圖軟體創建一個256乘256(256x)的圖片, 這個就是我們的自訂材質圖片了。 當然你也可以把不同分類的物品或方塊放在不同的圖片內喔。 但是我也推薦你用這個圖片作為基礎: 這個圖片幫你分好了每個方格的大小(每格16x),讓你畫圖更容易。 所以我下面也會使用這個圖片作為教學喔。 為了我的三個東西,我創建了這個圖案: 然後我們把圖案重命名為你想要的檔案名字,下面是建議: (PNG是副檔名,也就是圖片格式) 「Textures.png」 「Terrain.png」 「Blocks.png」 「Items.png」 …等等。 …

Polish 1.4.7 Modding Tutorials: Basic file

Podstawy Podstawowy plik Od czego zacząć każdy projekt? W tym poradniku pokażę jak stworzyć pierwszy, podstawowy plik na którym będziesz pracować jeszcze …

Polish 1.4.7 Modding Tutorials: Set-Up

Podstawy Rozpoczęcie Pobranie plików Aby zacząć tworzyć modyfikacje dla Minecraft’a musisz zdecydować czy będziesz używać API i jakiego. Nie martw się jeśli …