Polish 1.4.7 Modding Tutorials: Basic file

Podstawy

Podstawowy plik

Od czego zacząć każdy projekt?

W tym poradniku pokażę jak stworzyć pierwszy, podstawowy plik na którym będziesz pracować jeszcze zanim dodasz cokolwiek do gry. Wszystkie omawiane foldery są w drzewie projektu Eclipse, chyba że napisano inaczej.
Stwórz nowy pakiet w środku folderu /Minecraft/src/. Zrobisz to przez kliknięcie PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) na folderze /src/ i wybierz New > Package. Pojawi się okno – podaj tam nazwę nowo tworzonego pakietu. Jeśli nigdy nie programowałeś w Javie to wiedz, że stosuje się pewną konwencję nazywania pakietów tak, by łatwo było później je znaleźć Tobie i innym użytkownikom Twojego moda (np. podczas wystąpienia błędu).

Swój pakiet nazwij wg konwencji: nazwaPluginu.src – na przykład tutorialmod.src

Kliknij PPM na nowo stworzony pakiet i stwórz klasę: New > Class – podaj nazwę klasy. Nowo tworzona klasa to główny plik całej modyfikacji. Będzie zawierać najważniejsze informacje o modzie, recepty craftingowe, bloki, przedmioty i więcej…

Sugeruję nazwać ją tak jak samo jak nazywa się mod:

Po stworzeniu klasa powinna wyglądać tak:

package tutorialmod;

public class Tutorial
{

}

Kod “rozruchowy”

Zdefiniuj nad klasą co następuje:

@Mod(modid = "TwojaKsywka_NazwaModa", name = "Nazwa Moda", version = "1.0")

modid” – musi być unikalny dla wszystkich modyfikacji, bo inaczej scrashuje Minecrafta. Sugeruję używać czegoś w stylu TwojaKsywka_NazwaModa
name” – to nazwa moda, która będzie pokazana graczom w Minecracie
version” – to wersja Twojego moda
Po wprowadzeniu wszystkiego wyświetlą się błędy – aby to “naprawić” wciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+O – importuje to potrzebne biblioteki:

import cpw.mods.fml.common.Mod;

Jeśli tak się nie stało najedź na podkreślony błąd, po chwili pojawi się okienko z proponowanymi rozwiązaniami tego błędu – samemu wskażesz import lub przepisz go ręcznie. 😉
Następna ważna linia do wpisania pomiędzy @Mod, a klasę:

@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)

Powyższy kod zapewnia, że ludzie używający Twojego moda będą mogli połączyć się z serwerami, które tego moda nie mają. Musisz mieć to zaimplementowane w ten sposób, albo scrashuje Minecrafta przy próbie połączenia z serwerem.
Znów zobaczysz błędy związane z nowo wpisanym @NetworkMod – użyj znanej kombinacji CTRL+SHIFT+O, aby importować potrzebne biblioteki:

import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;

Do tej pory cały kod powinien wyglądać tak (na biało zaznaczam nowy kod, który dodaliśmy):

package tutorial;

import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;

@Mod(modid = “TwojaKsywka_NazwaModa”, name = “Nazwa Moda”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)

public class Tutorial
{

}

Dodaj teraz do kodu klasy Tutorial (wewnątrz public class Tutorial pomiędzy nawiasami klamrowymi):

@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{

}

Public void load() to pierwsza metoda głównej klasy Twojego moda. Metoda to ta część kodu, która może być wywołana spoza niego (traktuj to tak jak funkcję z innych języków programowania). @Init sprawia, że Forge odniesie się do niej podczas fazy Init w czasie uruchamiania Minecrafta
To główna, zatem i najważniejsza metoda całego moda, dlatego może być nieco długa. Gdy napotkasz błędy podczas podążania wg wskazówek z tego poradnika upewnij się, że importujesz wszystkie potrzebne biblioteki (CTRL+SHIFT+O). W tym przypadku dodane zostaną:

import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;

Dotychczasowy kod wygląda tak:

package tutorial;

import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;

import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;

@Mod(modid = “YourName_ModName”, name = “Mod Name”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)

public class Tutorial
{

@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{

}

}

Kod źródłowy

Cały kod źródłowy omawiany w tym poradniku możesz pobrać tutaj.
Sugeruję cały kod przedstawiony w tym poradniku “wklepać” własnoręcznie (oprócz importów :P), abyś zaznajomił się z jego strukturą. W przyszłości możesz używać go jako gotowca do rozpoczęcia nowego moda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">