Swedish 1.4.7 Modding Tutorials: Basic file


Modding: 1.4.6 Basic File
 

I denna tutorial kommer jag visa hur man gör en “basic” mod fil, denna fil kommer du behöva för att ens kunna lägga till saker till spelet, i detta fall Minecraft.
Vi börjar med att göra ett nytt Package som ska ligga i mappen common i Eclipse. Du kan göra detta via att högerklicka  på common mappen och sedan “New Package”. När du gör det kommer en ruta att komma upp där du skriver i ditt namn som du vill ha på ditt package.
Ett smart drag är att döpa den till Tutorialmod.common
 

Nu har du ditt package i common mappen, nu högerklicka på ditt package och välj “new Class” och nu komme en till ruta komma upp, men samma sak här du ska skriva i ett namn, kom ihåg att detta kommer vara din mod fil, i denna mapp kommer all viktigt information finnas t.ex: 

* Blocks
* Items
* Recept
och mycket mer. ett förslag är att du döper denna till ditt mod namn!
Nu när du har skapat filen så kommer den se ut såhär.
 


package tutorial; 

public class Tutorial { 

}

Det vi ska lägga till nu måste ligga över “public class Tutorial”, det kommer se ut så här.


@Mod(modid = “YourName_ModName”, name = “Mod Name”, version = “1.0”)


Inom dom första citaten ska ditt mod id finnas, detta får inte vara lika som andra mods då det vill krascha spelet. Jag föreslår att du döper det till ditt “användarnamn_your mod name”.

Mellan dom andra citatet så har vi mod namnet, namnet där kommer synas i Minecraft.
Och nu sist men inte minst vilken version moddet ligger i, detta kommer ochså att synas i Minecraft. Du kommer nu antagligen få errors under @Mod, för att fixa detta tryck
“Ctrl + shit + O” Vilket kommer “importera” (import) allt som den behöver för att fixa problemen.


import cpw.mods.fml.common.Mod; 


Om den inte skulle av någon anledning importera så får du skriva dit den själv under “Package tutorial;”. Okej den andra koden som vi ska lägga till, lägger vi under @Mod och ovanför “public class Tutorial”. Det ska se ut såhär.


@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false) 


Denna kod betyder att folk som använder detta mod inte kommer kunna komma in på servrar som inte har detta mod installerat. Och nu igen kommer du få error, men som sagt tryck in “Ctrl + shift + O”, men om det nu inte skulle fungera så får du lägga till detta själv.


import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;


Nu ska allt se ut såhär.


package tutorial;
import cpw.mods.fml.common.Mod; 

import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod; 

@Mod(modid = “YourName_ModName”, name = “Mod Name”, version = “1.0”) 

@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)
public class Tutorial 

{ 

}


 

Som du ser så har jag flyttat citaten 1 hack ifrån varandra, bara för att jag tycker det är lättare så. Fast du får göra exakt hur du vill. Använd ett kodnings sätt som du tycker är bäst för dig!
Nästa sak vi ska lägga till är detta.
 


@Init 

public void load(FMLInitializationEvent event) 

{ 

}


Den här koden ska vi ha i mellan “public class Tutorial” citaten .
“public void load() är den första metoden i ditt mod, en metod är en bit av koden som kan bli kallad utefrån. @Init åvanför ser till att forge kommer kalla den bit av kod när Init fasen startas upp.
Innaför denna metod kommer det viktigaste att sammlas och den kommer bli lång/stor.
Du kommer kunna få errors under @Init och innanför load citaten, du fixar det som dom förra, “Ctrl + Shift + O”, eller lägger till dessa 2 koder.
 


import cpw.mods.fml.common.Mod.Init; 

import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent; 


Hela modklassen ska nu se ut såhär alla nya koder är blåa.


package tutorial; 

import cpw.mods.fml.common.Mod; 

import cpw.mods.fml.common.Mod.Init; 

import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod; 

@Mod(modid = “YourName_ModName”, name = “Mod Name”, version = “1.0”) 

@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false) 

public class Tutorial 

{ 

@Init 

public void load(FMLInitializationEvent event) 

{ 

}
}


You can download the source code from this tutorial right here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">