Swedish 1.4.7 Modding Tutorials: Proxy’s

Modding 1.4.6: Proxy’s
I denna tutorial kommer jag visa hur man lägger till proxy’s till ditt mod. Du kommer behöva proxy’s om du vill använda renderingar i ditt mod. Så du behöver detta om du ska egen gjorda texturepacks på items, blocks eller andra saker som t.ex: mobs. Större delen av denna kod lägger vi i mod klassen. Denna klassen startar jag med.

package tutorial;
import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;
@Mod(modid = “Tutorial_Tutorialmod”, name = “Tutorial”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)
public class Tutorial
{
@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{
}
}

Första koden vi måste lägga till ser ut såhär.

@SidedProxy(clientSide = “tutorial.ClientProxyTutorial”, serverSide = “tutorial.CommonProxyTutorial”)

Koden mellan det första paret citationstecken måste vara det paket du är i och efter att du lägger ClientProxyModName. Det andra paret måste ha exakt samma, men med CommonProxy. Så det borde vara package.CommonProxyModName.
Nästa kod måste vara nedanför @SidedProxy raden.

public static CommonProxyTutorial proxy;

Du måste kopiera denna linje exakt och det enda som du bör ändra är Tutorial till ditt mod namn. Du kommer få ett error under “CommonProxy”, Och det är för att vi inte har skapat den klassen ännu. Det finns en kod till vi ska lägga till vilket måste ligga först innanför load metoden. Om den inte ligger där kommer dina egna gjorda texturer att förstöras.

proxy.registerRenderThings();

registerRenderThings() är en metod du måste lägga till i common och sedan Client Proxy.
Detta var all kod du behöver i din mod klass. Nu ska du fixat erroret under “CommonProxy” Detta fixar du med att hålla över med musen ovanför “CommonProxy” och klicka på “Create class”, Den klassen ska se ut såhär.

package tutorial;
public class CommonProxyTutorial
{
    public void registerRenderThings()
    {
       
    }
}

Det kommer aldrig komma in något viktigt här bara för att alla renderingar är via clienten.
Nu tar vi “ClientProxy”, Högerklicka på ditt package som du gjorde tidigare och sedan klicka på “Create new Class”. Ge den samma namn som du har på samma rad som @SidedProxy raden. klassen borde se ut såhär.

package tutorial;
import tutorial.common.CommonProxyTutorial;
public class ClientProxyTutorial extends CommonProxyTutorial
{
@Override
    public void registerRenderThings()
    {
  
    }
}

Det är väldigt viktigt att den “extends CommonProxyDITTMODNAMN”.

You can download the source code for this tutorial here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">